Purinova specjalizuje się w produkcji systemów poliuretanowych.

Firma zlokalizowana jest w Bydgoszczy na terenie kompleksu chemicznego. Purinova to ponad 30 lat doświadczenie w produkcji pianek poliuretanowych.

Purinova

Firma kontynuuje produkcję wydziału a z drugiej strony rozwija własny know-how i wdraża najnowsze dostępne technologie, wykorzystując zdobytą wiedzę oraz doświadczenie. Zespół Purinova jest gotowy do realizacji zamówień wedle indywidualnych potrzeb klientów stale rozwijając pozycję na polskim i europejskim rynku.

Obecnie praktycznie niemożliwym jest wskazanie takiej gałęzi techniki, gdzie poliuretany (PUR) nie są powszechnie wykorzystywane. Pianka poliuretanowa odznacza się wieloma korzystnymi cechami, takimi jak znakomita odporność na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i wody, a także olejów czy smarów, rozcieńczonych zasad i kwasów oraz rozpuszczalników organicznych. Warto zaznaczyć, że na wytrzymałość mechaniczną poliuretanów oddziałują jedynie w nieznacznym stopniu zmiany w temperaturze – ich właściwości pozostają niezmienne w przedziale od 200 °C do -70°C.

Poliuretany są wykorzystywane w głównej mierze w następujących branżach gospodarki: meblarska (28%), samochodowa (17%), budownicza (14%), chłodnicza (10%).

Aktualnie różnego typu pianki (miękkie, sztywne i półelastyczne) stanowią 90% ogólnej produkcji poliuretanów i jednocześnie powyżej połowę produkcji syntetycznych tworzyw porowatych. Najważniejsze surowce wykorzystywane w produkcji poliuretanów porowatych to diizocyjaniany i poliole (poliestery lub polietery). Podczas tworzenia pianek poliuretanowych używa się też następujących substancji pomocniczych, których zadaniem jest przekształcenie cech powstającego produktu:

  • katalizatory – regulują szybkość reakcji spieniania;
  • środki powierzchniowo czynne – regulują wielkość komórek oraz ich stabilizację podczas spieniania;
  • porofory – pomocnicze środki spieniające (używane głównie przy wytwarzaniu lekkich i elastycznych produktów);
  • środki obniżające palność, środki barwiące, napełniacze.
izolacje pianką demilec izolacje pianką purinova izolacje pianką basf izolacje pianką polychem izolacje pianką pcc prodex