Współczynnik przewodzenia ciepła

Aby wyznaczyć współczynnik U dla poddasza , trzeba znać współczynniki przewodzenia ciepła λ (lambda) dla materiałów tworzących tego typu przegrodę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości warstw wszystkich materiałów murowych, izolacyjnych i wykończeniowych, z których złożona jest przegroda.

Przy określaniu wartości współczynnika U uwzględnia się również ewentualne mostki termiczne oraz nieszczelności izolacji – jeśli takie występują, wartość współczynnika wzrasta. Współczynnik przewodzenia ciepła to z kolei parametr oznaczony symbolem λ, podawany w jednostkach W/(m.K), który określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię z materiału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między dwiema jego stronami wynosi 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą można uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji.

W przypadku materiałów włóknistych zachowanie współczynnika przewodzenia ciepła w dużej mierze zależy od warunków w jakim on był mierzony. Większość producentów podaje jego wartość dla warunków laboratoryjnych mierząc go w temperaturze około 10 C, wówczas ma on deklarowaną wartość.

Sytuacja niemniej się zmienia w warunkach rzeczywistych gdy badamy taki współczynnik w temperaturach skrajnie   niskich lub skrajnie wysokich gdzie wyraźnie można zauważyć nieliniowy jego wzrost a tym samym wartość mającą niewiele wspólnego z założeniami laboratoryjnymi.

W przypadku produktów poliuretanowych  zależność zmian współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od warunków temperaturowych również występuje, aczkolwiek nie jest ona tak wyraźna jak w przypadku materiałów włóknistych.

Wybór zatem pozostawiamy państwu.